Apokrieven/Bijgeschriften B Davidische Synode 2005 3 augustus 2010
 

DE ZES ARTIKELEN VAN DE DAVIDISCHE VRIJMAKING

1. God wilde de heilige bedieningen herstellen, maar het volk wilde een gevestigde, aardse koning, en hieruit voort kwam de gevestigde orde : de draak, de roomse wereldkerk, het eerste beest uit de zee, de reformatorische wereldkerk, het tweede beest uit de aarde, de evangelische wereldkerk, en de hoer, de pinkster wereldkerk. Dit zijn de vier gevestigde wereldkerken die min of meer zijn opgesteld om het herstel van de heilige bedieningen tegen te houden.

2. God wilde allereerst het herstel zien van de Profetische Kerk, daarna de Apostolische Kerk en daaruit voortkomende het herstel van de Richterlijke Kerk. Maar het volk dwaalde af.

3. God heeft de Richterlijke Kerk lief, omdat het de geestelijke oorlogsvoering steunt en ware vrede brengt.

4. De ware kerk is naar het hart, en dan is vestiging een stap te ver. Vestiging gebeurt alleen op het fundament van de Profetische Kerk, de Apostolische Kerk en vandaaruit de Richterlijke Kerk en de Patriarchische Kerk, die het geestelijk reizen uitbeeldt. Het geestelijk reizen is de motor van territoriale oorlogsvoering, het Richterlijke, en vestigt geestelijk tot heilige vleeswording. De materie is vuil, maar het geestelijke geworden tot heilig vlees is rein.

5. De Davidische Synode komt voort uit de Profetische Synode tot het oprichten van een Wereldkerk naar het hart.

6. De Davidische Synode is voor het oprichten van de Patriarchische Kerk naar het Hart en de daaruit komende bedieningen. De Davidische Synode wil leiden tot de wildernis, het Richterlijke, als wapen tegen het gevestigde en het Griekse.